Metafora: RADOST JE OBJEKT KOJI SE KUŠA
Glosirano ime:
JOY IS AN OBJECT THAT IS TASTED
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
Hrvatski
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Koracale smo zemljom gdje je rođen i gdje iskusio prve radosti a i boli .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-