Metafora: KRIVNJA JE OBJEKT KOJI SE BACA
Glosirano ime:
GUILT IS OBJECT THAT IS THROWN
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ne bih bacao krivnju na suigrače.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

I wouldn't throw the guilt on my team members

Izvor primjera:
hrWac
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-