Hijerarhija metafora: Metafore krivnje
Glosirano ime:
Metaphors of guilt
Podređena skupina unutar:
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-