Metafora: MORALNOST JE VLASNIŠTVO
Glosirano ime:
MORALITY IS POSSESSION
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Vlasništvo
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS a POSSESSION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Poznato je da Liverpool ima moral i imidž velikog kluba.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

imati.v moral.n

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Branitelji su imali moral i podršku naroda.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

imati.v moral.n

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

To znači da pojedinac od sada stvara svoj vlastiti subjektivni moral.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

vlastiti.a moral.n

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Ako imate moralnosti i hrabrosti i snage uzviknite: Stoj , na pogrešnom smo putu.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

imati.v moralnost.n

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Oduševiti ćeš se kako relativiziram tvoju moralnost.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

tvoj.pr moralnost.n

Napomena uz primjer:

-