Metafora: NEMORALNO JE NISKO
Glosirano ime:
BEING IMMORAL IS BEING LOW
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
BEING IMMORAL IS BEING LOW
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ovo je nisko. On je kukavica i svinja.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
net.hr
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-