Metafora: MORALNO JE RAVNO
Glosirano ime:
MORAL IS STRAIGHT
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORAL IS STRAIGHT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Kao ženu koja je skrenula s puta tadašnje ju je društvo osuđivalo, osobito kad je u mladom plemiću pronašla svoju iskrenu ljubav koje se morala odreći.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

As a woman who had strayed from the path, society at that time condemned her, especially when she found her true love in a young nobleman, a love she had to renounce.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

skrenuti s puta

Napomena uz primjer:

-