Metafora: UM JE RAČUNALO
Glosirano ime:
MIND IS A COMPUTER
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Um
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MIND IS A COMPUTER
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Programirani um upravlja vašim životom.

Glosirani primjer:

The_programmed mind controls your life.

Engleski prijevod primjera:

The programmed mind controls your life.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Danas sam na stand by.

Glosirani primjer:

Today I am on standby.

Engleski prijevod primjera:

I am on standby today.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-