Metafora: UM JE STROJ
Glosirano ime:
MIND IS A MACHINE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Um
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MIND IS A MACHINE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Tijelo mi je bilo paralizirano, a mozak radio sto na sat

Glosirani primjer:

Body me was paralized, but brain worked hundred per hour

Engleski prijevod primjera:

My body was paralized, but my mind was racing at 200 miles per hour

Izvor primjera:
http://www.vijesti.rtl.hr/novosti/841526/tijelo-mi-je-bilo-paralizirano-a-mozak-radio-sto-na-sat/
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-