Metafora: VRIJEME JE PROSTOR KOJIM SE PROMATRAČ KREĆE
Glosirano ime:
TIME IS A LANDSCAPE THROUGH WHICH THE OBSERVER MOVES
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
TIME IS A LANDSCAPE THROUGH WHICH THE OBSERVER MOVES
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Lutam alejama vremena, zaustavljam se pod karijatidama sjećanja i pitam se gdje je gnijezdo mojih pradjedova?

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

I wander the avenues of time, pause beneath the caryatids of memory, and wonder where the nest of my forefathers is.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

lutam alejama vremena

Napomena uz primjer:

inovativna metafora

Primjer teksta:

Svojim ritmom krećem se kroz vrijeme

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

With my own rhythm, I move through time.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

kretati se kroz vrijeme

Napomena uz primjer:

-