Metafora: SAVEZ JE PRIJATELJSTVO
Glosirano ime:
ALLIANCES ARE FRIENDSHIPS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
Hrvatski
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ALLIANCES ARE FRIENDSHIPS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Ne postoje primjeri!