Metafora: NACIJA JE GRAĐEVINA
Glosirano ime:
NATION IS A BUILDING
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
NATION IS A BUILDING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Sad se jasno vidi razlika kako državnici grade naciju , a kako to rade siromašni pa i provincijski intelektualci.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Now the difference is clearly visible between how statesmen build a nation and how the poor and provincial intellectuals do it.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

graditi naciju

Napomena uz primjer:

-