Metafora: STJECANJE PREKOMJERNOGA BOGATSTVA JEST PREKOMJERNO PREŽDERAVANJE
Glosirano ime:
GAINING EXCESS WEALTH IS EATING TO EXCESS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
GAINING EXCESS WEALTH IS EATING TO EXCESS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Ne postoje primjeri!