Metafora: PREKOMJERNO BOGATSTVO JEST PREKOMJERNA TJELESNA TEŽINA
Glosirano ime:
EXCESS WEALTH IS EXCESS BODY WEIGHT
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
EXCESS WEALTH IS EXCESS BODY WEIGHT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Auh, taj je dobro potkožen , težak, debeo, shvati kako hoćeš.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Wow, he is well-padded, heavy, fat, interpret it however you want.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

dobro potkožen; težak; debeo

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Ljudi bez ideja i ambicija nerijetko su dobro potkoženi i rade preko volje, a vitalni slojevi koji pokreću gibanja u kulturi ostaju bez ozbiljne pomoći.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

People without ideas and ambitions are often well-padded and work reluctantly, while the vital layers that drive movements in culture remain without serious support.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

dobro potkožen

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Znajući koliko je težak Sanader i koliko mu zatvora prijeti, cifre su zacijelo ogromne.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Knowing how heavy Sanader is and how much prison time he faces, the figures are certainly enormous.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

težak

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Svatko od njih ima debeli račun u banci i nekretnine o kojima mi možemo samo sanjat, a ministarstva su im obiteljske firme u kojima radi rodbina i bivši supružnici

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Each of them has a fat bank account and properties we can only dream of, and the ministries are their family businesses where relatives and ex-spouses work.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

debeli račun

Napomena uz primjer:

-