Metafora: ZAPREKA POBOLJŠANJU EKONOMSKOGA STATUSA JEST OGRAĐENOST VODOM
Glosirano ime:
IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS WATER CONFINEMENT
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IMPEDIMENTS TO IMPROVING ECONOMIC STATUS IS WATER CONFINEMENT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ostala je bez posla kao i tisuće drugih šnajderica u Kamenskom, Uzoru i Dalmatinki i s muževom skromnom činovničkom plaćom i nekoliko stotina koje uspije skucati ribajući stubišta, danas jedva drži glavu iznad vode .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

She lost her job, just like thousands of other seamstresses at Kamensko, Uzor, and Dalmatinka. With her husband's modest clerical salary and a few hundred kunas she manages to scrape together by scrubbing staircases, she can barely keep her head above water today.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

jedva drži glavu iznad vode

Napomena uz primjer:

idiomatski izraz