Metafora: POSTIĆI SVRHU JE DOĆI NA CILJ
Glosirano ime:
ACHIEVING A PURPOSE IS REACHING A DESTINATION
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ACHIEVING A PURPOSE IS REACHING A DESTINATION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Samo vodstvom djeteta od samog početka može se doći do cilja nastojanja, a to je formiran mlad čovjek u suvremenom svijetu s izgrađenom sviješću o sebi, jer nisu mladi neosjetljivi na vjerodostojne vrednote, na ideale.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Only by guiding a child from the very beginning can the goal be achieved, which is to form a young person in the modern world with a developed self-awareness, because young people are not insensitive to authentic values and ideals.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

doći do cilja nastojanja

Napomena uz primjer:

-