Metafora: STUPANJ NAPRETKA JE PRIJEĐENA UDALJENOST
Glosirano ime:
AMOUNT OF PROGRESS IS AMOUNT OF DISTANCE MOVED
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Kretanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
AMOUNT OF PROGRESS IS AMOUNT OF DISTANCE MOVED
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Pregovori oko Ljubljanske banke nisu tako daleko odmakli.

Glosirani primjer:

The_negotiations around Ljubljanska banka have_not that far gone.

Engleski prijevod primjera:

The negotiations concerning Ljubljanska banka haven’t yet taken a proper turn.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-