Metafora: SLIJED DOGAĐAJA JE TEKUĆINA
Glosirano ime:
SEQUENCES OF EVENTS ARE FLUIDS
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Tekućina
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
SEQUENCES OF EVENTS ARE FLUIDS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Kako međutim često biva, događaji su tekli sasvim drugim smjerom.

Glosirani primjer:

As however often happens, events have flowed entirely different direction.

Engleski prijevod primjera:

As it often happens, the events have taken an entirely different turn.

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Sve je teklo uobičajenim tokom.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

teći uobičajenim tokom

Napomena uz primjer:

-