Hijerarhija metafora: Metafore vlasništva
Glosirano ime:
Possession metaphors
Podređena skupina unutar:
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-