Semantički okvir: Fizička težina
Glosirano ime:
Weight
Opis:

Težina je sila koja djeluje na tijelo u gravitacijskom polju.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Weight
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
teško.adv
težak.a
težina.n