Semantički okvir: Dio/cjelina
Glosirano ime:
Part/whole
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Part whole
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Primarno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
incorporates as a role
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
incorporates as a role
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
dio.n
cjelina.n