Semantički okvir: Sublokalni prostorni odnos
Glosirano ime:
Sublocal spatial relation
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
-
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Tip odnosa:
skalarna suprotnost u odnosu na
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
na.prep
temelj.n