Semantička uloga: lokacija
Glosirana uloga:
Location
Tip uloge:
Location
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-