Semantička uloga: međuvrijednosti
Glosirana uloga:
intermediate values
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
vrijednosti na skali u odnosu jedne naspram drugih
Uloga u FrameNetu:
-