Semantička uloga: minimalna vrijednost
Glosirana uloga:
minimal value
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
najmanja vrijednost na skali
Uloga u FrameNetu:
-