Semantička uloga: maksimalna vrijednost
Glosirana uloga:
maximum value
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
najveća vrijednost na skali
Uloga u FrameNetu:
-