Semantička uloga: parametar
Glosirana uloga:
parameter
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
veličina koja definira skalu
Uloga u FrameNetu:
-