Semantička uloga: zračni prostor
Glosirana uloga:
airspace
Tip uloge:
lokacija
Definicija uloge:
prostor u kojem se let odvija
Uloga u FrameNetu:
-