Semantička uloga: pilot
Glosirana uloga:
pilot
Tip uloge:
agens
Definicija uloge:
osoba koja upravlja zrakoplovom tijekom leta
Uloga u FrameNetu:
-