Semantička uloga: zrakoplov
Glosirana uloga:
aircraft
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
vozilo kojim se odvija let
Uloga u FrameNetu:
Aircraft