Semantička uloga: ponašanje
Glosirana uloga:
Behavior
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-