Semantička uloga: prijenos_proces_primanje
Glosirana uloga:
transfer_recipient_process
Tip uloge:
Gain_possession
Definicija uloge:
getting
Uloga u FrameNetu:
-