Semantička uloga: prijenos_proces_davanje
Glosirana uloga:
transferor_process
Tip uloge:
Lose_possession
Definicija uloge:
giving
Uloga u FrameNetu:
-