Semantička uloga: prijenos_objekt
Glosirana uloga:
transferred_object
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-