Semantička uloga: prijenos_primatelj
Glosirana uloga:
transfer_recipient
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-