Semantička uloga: prenositelj
Glosirana uloga:
transferor
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-