Semantička uloga: primatelj poruke
Glosirana uloga:
addressee
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
addressee