Semantička uloga: poruka
Glosirana uloga:
message
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
message