Semantička uloga: govornik
Glosirana uloga:
speaker
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
speaker