Semantička uloga: uporaba
Glosirana uloga:
use
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
radnja u kojoj se artefakt upotrebljava
Uloga u FrameNetu:
Use