Semantička uloga: materijal
Glosirana uloga:
material
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
tvar od koje je artefakt načinjen
Uloga u FrameNetu:
Material