Semantička uloga: spoznavač
Glosirana uloga:
cognizer
Tip uloge:
person
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-