Semantička uloga: dojam
Glosirana uloga:
impression
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Impression