Semantička uloga: iskustvo
Glosirana uloga:
experience
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Experience