Semantička uloga: iskustvenik
Glosirana uloga:
experiencer
Tip uloge:
agens
Definicija uloge:
osoba koja proživljava sjećanje
Uloga u FrameNetu:
Cognizer