Semantička uloga: funkcija
Glosirana uloga:
function
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Function