Semantička uloga: sastavnica
Glosirana uloga:
component
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Component