Semantička uloga: količina sile
Glosirana uloga:
force_amount
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-