Semantička uloga: sila
Glosirana uloga:
force
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
-