Semantička uloga: supstancija
Glosirana uloga:
Substance
Tip uloge:
-
Definicija uloge:
-
Uloga u FrameNetu:
Substance