Metafora: MISAO JE OBJEKT
Glosirano ime:
THOUGHTS ARE OBJECTS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Prema studiji tvrtke Microsoft, mozgu je potrebno 15 minuta da se ponovno fokusira nakon što je izgubio svoju misao tijekom rada.

Glosirani primjer:

According to a study of Microsoft, the brain is required 15 minutes to again focus after losing his thoughts during the work.

Engleski prijevod primjera:

According to a study from Microsoft, the brain needs 15 minutes to re-focus after losing a train of thought during work.

Izvor primjera:
http://wall.hr/clanak/5-savjeta-za-bolju-radnu-efikasnost/
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-